Jäsenmaksut


Jäsenmaksu on 20 €.

Jäsenmaksusta suoritamme Suomen Reumaliitolle 9 € / jäsen sekä VYT:lle 0,40 € / jäsen.

Reumaliitto on vakuuttanut kaikki jäsenet ja tomihenkilöt. Kyseessä on järjestövakuutus, joka kattaa kaikki Reumaliiton ja -yhdistyksen tapahtumat. Tarvittaessa saat liitosta vahinkoilmoituskaavakkeet.

Reumaliiton yhteystiedot: www.reumaliitto.fi